so-logic

"Kao izvršni direktor preduzeća koje se bavi savremenim tehnologijama sa sedištem u Beču, posebno sam ponosan na ukazano poverenje i visok stepen zadovoljstva pruženim uslugama naših međunarodnih poslovnih partnera. Njihova pozitivna reakcija potvrđuje našu težnju ka postizanju visokog nivoa kvaliteta pruženih usluga, a takođe čini i osnovu za visoku motivisnost našeg celokupnog tima."

Peter Thorwartl

Naše poslovanje je orjentisano na pružanje konsultantskih usluga, obuku i razvoj u oblasti elektronike. Kompanija So-logic nudi fleksibilne načine da uštedite Vaše vreme - od jednostavnih pregleda i ocena Vaših kodova do rešenja tipa "ključ u ruke". Visoko specijalizovani timovi rade na implementaciji Vaših ideja.

Iskustvo započeto u ranim fazama FPGA razvoja

Počevši sa prvim komercijalno dostupnim FPGA familijama, So-logic tim je razvijao naučna i industrijska rešenja bazirana na programabilnoj logici. Stalni rast mogućnosti današnjih FPGA komponenti i embedded kontrolera, stvara nove izazove u procesu projektovanja.

Rešenja za široko područje složenih problema

Oblasti u kojima je kompanija So-logic razvijala rešenja: vazduhoplovna i kosmička industrija, audio i video oprema za emitovanje, automobilska industrija, dijagnostika, vojna industrija, navigacija, oprema za testiranje.

Kompanija So-logic je koristila sledeće metode za realizaciju namenskih projekata: razvoj embedded sistema, jezike za opis hardvera (HDL jezike), programske jezike, operativne sisteme, razvojne alate, arhitekture FPGA komponenti i mikroprocesora, dizajn logičkih kola i izrada layout-a, periferijske komponente, DSP tehnike, dizajn na nivou sistema, open source razvoj, network enabled services, ...

Dozvolite nam da Vam pomognemo da kreirate Vaš vrhunski proizvod sutrašnjice!

Updated at: 2009-11-16 11:24to the top