IP Cores

So-Logic nudi veliku kolekciju IP kores koji se kontinorno šire. Naši kores su podeljeni u sledeće kategorije, zasnovane na oblastima aplikacije:

Tako-logične razvojne inženjere kontinorno dodaju nove kores našoj IP kolekciji. Ukoliko ste zainteresovani da saznate koje IP kores su trenutno dostupni ili pod razvojem u logici, ili želite da se tako-logika razvije za razvoj novog IP jezgra prema vašem zahtevu, molimo posetite našu "Finished and IP Cores Under Development" stranu.

Logične IP kores su napisane u VHDL-u i uglavnom su namenjeni za primenu FPGA. Svaki jezgro je u potpunosti verifikovan i dostupan je u dozvoli za netlist i kod VHDL koda izvora. Cena svakog jezgra varira u zavisnosti od vrste licence. Za vise informacije kontaktiraj te so-logic.

Svaki jezgro se isporučuje sa:

  • instalacione beleške,
  • lista sa podacima,
  • Predlošci za trenutno,
  • primer aplikacije,
  • kompletno automatizovano testiranje zajedno sa kompletnim skupom testova, čime se omogućava lak paket za validaciju u svakoj fazi toka dizajniranja u Soc,

Za svaku osnovnu so-logic pruža široku tehničku podršku, Isporuka jezgra i ažuriranja dokumentacije.

Updated at: 2019-07-01 12:23to the top